Koka bashkuese dhe frena me repulsion për rimorkio dhe kamper

Ju nevojitet një kokë bashkuese ose fren me repulsion për rimorkion tuaj? Atëherë, përgjigjja juaj është Valeryd. Ne prodhojmë frena me repulsion dhe koka bashkuese me cilësi të lartë që përshtaten për shumicën e kamperëve dhe rimorkiove që disponohen në treg. Duke na pasur neve në anën tuaj, ju mund të ndiheni i sigurt gjatë gjithë kohës.

Kokë bashkuese/aksesor bashkues

Mes gamës së produkteve të Valeryd, do të gjeni koka bashkuese për rimorkio me frena 750-3500 kg dhe rimorkio pa frena 750–1200 kg. Nëse nuk jeni i sigurt nëse një kokë bashkuese është e përshtatshme për rimorkio tuaj, kjo mund të zgjidhet lehtë. Thjesht kërkoni në uebsajtin tonë.

Frenat me repulsion

Ndonjëherë, ekzistojnë shembuj teknologjish gjeniale që mund t’ju habisin, dhe freni me repulsion është një prej këtyre shembujve. Një fren i këtij lloji e ngadalëson rimorkion me ndihmën e peshës së vetë rimorkios. Frenat me repulsion të Valeryd janë të përkryer për rimorkiot me frena dhe kamperët nga 950 deri 3500 kg.

Më shumë informacion:

Freni aktual me repulsion i është bashkuar automjetit me një aksesor bashkues. Teknika e këtij dizajni përfshin aksesorin bashkues që ndodhet në një tub që mund të lëvizë përpara dhe pas, që do të thotë se kur aplikohen frenat në automjet, shtyhet së bashku edhe freni me repulsion. Freni me repulsion dhe frenat e rrotave bashkohen përmes transferimit të frenave. Forca që rritet transferohet nga tubi në frenin me repulsion te frenat e rrotave përmes kabllove dhe shufrave. Forca e krijuar në frenin me repulsion aktivizon mekanizmin e frenit në frenin e rrotës. Fërkimi më pas ndodh mes tamburit të frenit që është i bashkuar me rrotën dhe ferrotat. Ky fërkim nënkupton se shpejtësia e rimorkios ulet dhe kombinimi i automjetit ngadalësohet. Një zgjidhje gjeniale që lehtëson vërtet punën e transportimit të diçkaje nga A në B.