Rrota dhe këmbë mbështetëse për rimorkio dhe kamper

Në të vërtetë, rrotat dhe këmbët mbështetëse janë ide e mirë. Ato janë jashtëzakonisht të rëndësishme për sigurinë e përgjithshme të kamperit apo rimorkios suaj. Për shembull, rrota mbështetëse ngrihet lart shumë herë. Për shkak të kësaj, është jashtëzakonisht e rëndësishme që rrotat dhe këmbët mbështetëse të prodhohen me cilësinë më të lartë. Kjo është garanci për t’u ndierë i sigurt gjatë transportimit të mjetit të tërhequr dhe kur ndodheni në gjendje të ndaluar.

Rrotat mbështetëse

Siç u përmend, rrota mbështetëse është një pjesë e rëndësishme e rimorkios suaj. Bashkimi dhe lëvizja e rimorkios apo kamperit tuaj do të jetë shumë më e lehtë me një rrotë mbështetëse. Rëndësia e saj është e lehtë të kuptohet, dhe duhet të kujdeseni për këtë pjesë të mjetit tuaj të tërhequr për të garantuar që ajo të ketë kapacitetin më të mirë. Nëse e mbani në gjendje të mirë dhe e ndërroni në kohë kur është e nevojshme, do të keni një mjet transporti që ofron mbërthim të shkëlqyer në rrugë dhe që qëndron i sigurt në pozicion.

Këmbët mbështetëse

Këmba mbështetëse është, siç thotë edhe emri, një këmbë që ndihmon mbështetjen dhe stabilizimin e rimorkios apo kamperit. Është shumë e rëndësishme që të merret në konsideratë lloji i sipërfaqes mbi të cilën qëndron mjeti i tërhequr. Nuk rekomandohet të pozicionohet rimorkioja ose kamperi kudo sepse ka kufizime se çfarë mund të përballojë këmba mbështetëse. Këmbët mbështetëse nuk janë projektuar që të mbajnë të gjithë peshën e kamperit ose të rimorkios. Prandaj, duhet të keni parasysh që të keni një sipërfaqe të mirë kur parkoni mjetin pavarësisht nëse kjo është për një kohë të shkurtër apo të gjatë.