Sistem elektrik dhe ndriçim për rimorkio

Duke pasur parasysh të gjitha rregulloret dhe dispozitat që aplikohen për llojet e ndryshme të sigurisë, një sistem elektrik dhe ndriçim plotësisht funksional janë shumë të rëndësishme. Vizibiliteti është gjithashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm nëse automjeti juaj tërheq një rimorkio ose kamper. Por, më e rëndësishme nga të gjitha, që sistemet elektrike mes automjetit dhe rimorkios të tërhequr të funksionojnë, në mënyrë që trafiku rrotull jush të mund të shohë me lehtësi sinjalizimet që japin llambat e automjetit.

Sistemi elektrik

Sistemi elektrik i rimorkios dhe ndriçimi përbëhen nga konektori, kablloja dhe llambat. Konektori aktual lidh rimorkion me sistemin elektrik të automjetit në mënyrë që llambat e rimorkios të ndizen. Natyrisht, rimorkioja ose kamperi duhet të kenë plotësisht në funksionim dritat e stopave, sinjalet dhe dritat e pozicionit. Konektori i rimorkios është me 7 ose 13 drejtime. Ju nevojitet vetëm që të zgjidhni atë që përshtatet për automjetin tuaj. Nëse keni ndonjë pasiguri çfarëdo se çfarë kërkohet, kontaktoni me ne dhe ne do t’ju ndihmojmë. Nëse keni konektor me 13 drejtime në automjet, por në rimorkio keni konektor me 7 drejtime, ose anasjelltas, sigurisht që kemi në gjendje përshtatës për ta zgjidhur këtë problem.

Llojet e ndryshme të llambave

Llambat në rimorkio ose kamper duhet të jenë të të njëjtit lloj në të gjithë automjetin. Nëse dëshironi të ndërroni modelin aktual të llambës, ju duhet të ndërroni të gjitha llambat e aplikueshme në rimorkio për të garantuar që gjithçka të funksionojë sipas projektimit. Është gjithashtu e mundur që llambat tradicionale të ndërrohen me llamba LED. Llambat LED ofrojnë një numër avantazhesh, për shembull, kanë jetëgjatësi më të gjatë krahasuar me llambat e zakonshme. Ka gjithashtu edhe disa aspekte të rëndësishme mjedisore që lidhen me përdorimin e llambave LED në vend të atyre të zakonshme. Valeryd ka një gamë të gjerë llambash LED. Ne ofrojmë gjithashtu sete të plota ndriçimi, që përfshijnë të gjitha pjesët e nevojshme, siç janë konektorë për rimorkio, kabllo për rimorkio, sinjale dhe drita stopash. Ato përfshijnë gjithashtu edhe fasheta dhe pinca.