Susta me gaz, susta shtytëse me gaz

Për të shpjeguar thjesht se çfarë janë sustat me gaz, mund të themi se ndonjëherë ato quhen amortizatorë me gaz. Ato shtyjnë njësoj si sustat e zakonshme me ngjeshje, por kanë karakteristika amortizuese. Një fushë e zakonshme aplikimi për sustat me gaz, është kur keni nevojë për hapje dhe mbyllje të kontrolluar të hapjeve anësore, kapakëve dhe kofanove në makina, varka, rimorkio, kamper, makineri dhe makineri bujqësore. Kjo ndihmon që këto pajisje të ndryshme të funksionojnë, ndërsa mjeti bëhet më efikas.

Fusha e gjerë e aplikimit

Sustat me gaz kanë një zonë të gjerë dhe të madhe aplikimi. Ato përdoren, përveç këtyre aplikime të përmendura më lart, edhe në pajisje brenda sektorit të shëndetësisë, në industrinë e mobilierisë, amortizatorët e ventilimit dhe lloje të ndryshme pajisjesh, pajisje elektrike dhe pjesë makinerish. Lista mund të jetë shumë e gjatë dhe trajton të gjitha llojet e industrive. Ato kanë treguar se janë shumë të dobishme, dhe sustat me gaz mund të kursejnë shumë punë.

Përdorimet e tjera

Një fushë tjetër aplikimi është ngritja e peshave shumë të rënda me dorë së bashku me ndihmën e një suste me gaz, ose një amortizatori me gaz siç njihen ndonjëherë. Nëse dëshironi të dini më shumë ose keni nevojë për informacione shtesë, mjafton të na telefononi.

Potenciali i madh i një suste me gaz

Janë të shumta aplikimet e mundshme të sustave me gaz. Inovacionet dhe idetë tuaja së bashku me një sustë me gaz mund të krijojnë produkte funksionale. Kufijtë i vendos vetëm imagjinata juaj.

Informacione teknike

Susta me gaz është ndërtuar nga foleja e pistonit, shufra e pistonit, pistoni dhe guarnicionet. Ajo është e mbushur me azot me presion të lartë, për të krijuar një kundër-forcë prej deri 2500 N. Azoti është një gaz inert, që do të thotë se nuk digjet, nuk shpërthen dhe nuk është toksik. Përveç azotit, susta me gaz përmban edhe sasi të vogla vaji. Ky vaj ofron lubrifikim optimal dhe gjithashtu i jep sustës me gaz një amortizim hidraulik në fund të fazës shtytëse.

Sustat me gaz nuk kanë nevojë për mirëmbajtje. Shufrën e pistonit nuk duhet ta lubrifikoni me graso apo vaj. Shufra e pistonit nuk duhet të lyhet dhe duhet të mbrohet nga goditjet.

Sustat me gaz të Valeryd funksionojnë në temperatura nga -35 gradë Celsius në +90 gradë Celsius. Sustat me gaz nuk duhet të mbinxehen apo të vendosen në flakë të hapur.